• dot-com$9.90
 • dot-net$9.90
 • dot-org$11.50
 • dot-online$12.50
 • English
 • 1-800-123-4567
 • Live Chat
 • Help

Server Managemet

Services

Server Management Service


Virtual Servers - Management 

40EUR / Month
S

Upravljeni virtuelni serveri uključuju mnoge dodatne usluge i punu ili delimičnu proaktivnu naprednu tehničku podršku. Korisnici koji nemaju ili imaju malo iskustva u upravljanju namenskim serverom dobijaju neophodnu pomoć i usluge, iako imaju pravo da kontrolišu aktivnost servera.

 • Operating system, applications and anti-virus updates.
 • Fully automated continuous monitoring of the private server, applications, SNMP hardware and intrusion detection.
 • Backups and data recovery, disaster recovery, load balancing and performance tuning.
 • Management of applications, databases, firewalls, DNS hosting service and user service.
 • Advanced technical support, software installation and configuration
 • Anti-spam software, security audits, customized program consultation, DDoS protection and mitigation.

ORDER NOW

Dedicated Servers - Management 

40EUR / Month

S Upravljeni virtuelni serveri uključuju mnoge dodatne usluge i punu ili delimičnu proaktivnu naprednu tehničku podršku. Korisnici koji nemaju ili imaju malo iskustva u upravljanju namenskim serverom dobijaju neophodnu pomoć i usluge, iako imaju pravo da kontrolišu aktivnost servera..

 • Operativni sistem, aplikacije i ažuriranja protiv virusa. .
 • Potpuno automatizovano kontinuirano praćewe privatnog servera, aplikacija, SNMP Hardvera i detekciju intrusion.
 • Rezervne kopije i obnavljanje podataka, oporavak od katastrofe, balansiranje opterećenje i podešavanje performansi..
 • Upravljanje aplikacijama, bazama podataka, zaštitnim zidom (firewall) DNS hosting uslugama i korisničkom servisu.
 • Napredna tehnička podrška, instalacija softvera i konfiguracija.
 • Anti spam softver, bezbednosne revizije, prilagođene konsultacije programa, DDoS Zaštita i ublaživanje.

ORDER NOW

Semi-Managed Services

FREE
S

Ako imate bilo kakvih problema, jedan od naših administratora sistema će vas obavestiti o uzrocima problema, kao i rešenju. Ne možemo da rešimo veće probleme ukoliko imate na vašem VPS serveru, potrebno je kupiti dodatnu manage usluga vas VPS ili dedicated server. .