• dot-com1000 rsd
 • dot-net1000 rsd
 • dot-org1000 rsd
 • (+381) 067/720/44/124
 • Uživo ćaskanje
 • Pomoć

Uvod

Digital-Hosting u daljem nastavku teksta DH Vam želi toplu dobrodošlicu na www.digital-hosting.biz (web sajt). Ovi uslovi korišćenja(ujedno sa polisom privatnosti) predstavljaju zakonsku regulativu korišćenja web sajta, naših usluga, sadržaja, kao i aplikacija koje DH nudi Vama, korisnicima naših usluga.Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre nego što krenete sa korišćenjem naših usluga. Ovi uslovi korišćenja se odnose na sve korisnike naših usluga. Ukoliko koristite naše usluge u ime nekog drugog fizičkog lica, organizacije, ili kompanije onda morate biti ovlašćeni od strane istih da smete sklopiti ovaj ugovor o korišćenju.Pritiskom na dugme Prijavi se vi ste prihvatili uslove korišćenja naših usluga, kao i na mogućnost promene istih u budućnosti. Svaka promena koja se desi u uslovima korišćenja, DH je dužan da obavesti korisnika usluga nedelju dana pre promene. Kupovinom naših usluga,Vi prihvatate automatski polisu privatnosti, i dozvoljavate da koristimo Vaše privatne podatke na način opisan u polisi privatnosti.Prihvatanjem ovih uslova korišćenja Vi se odričete prava odlaska na sud kako bi odbranili ili podneli svoja prava koja stoje u ovom ugovoru, i slažete se da o Vašim pravima odluči Neutralni arbitar, a ne sudija ili porota. O više detalja o arbitriranju možete pronaći u zakonu o arbitraži("Sl. glasnik RS", br. 46/2006). Ukoliko se desi da neka od stavki koje stoje u uslovima korišćena pokažu kao nevalidne,ilegalne ili prisiljene, one će i dalje ostati punosnažne.

1.Prijava i registracija

1.1 Naše usluge ne mogu koristiti osobe mlađe od 13 godina. Korišćenjem naših usluga Vi garantujete da imate minimum 13 godina. Ukoliko imate manje od 13 godina Vi ni pod kojim uslovima ne smete koristiti naše usluge. Mi možemo odbiti uslugu bilo kom korisniku bez objašnjenja, ukoliko se ispostavi da nema punih 13 godina

1.2 Za korišćenje naših usluga Vi prvo morate napraviti korisnički nalog. Informacije koje se traže od Vas moraju biti tačne i potpune, ukoliko dođe do promene mesta stanovanja ili neke slične informacije u dužnosti ste da ih zamenite sa trenutnim novim. Sledeće stavke nisu dozvoljene prilikom odabira korisničkog imena:

 • Ne smete izabrati za korisničko ime, ime neke druge osobe u svrhu impresioniranja te druge osobe
 • Ne smete za korisničko ime koristiti ime koje je zaštićeno autorskim pravima, a za koje vi nemate prava korišćenja
 • Ne smete za korisničko ime izabrati ime koje bi za nekog bilo uvredljivo

Vi ste sami odgovorni za aktivnosti na Vašem korisničkom nalogu, bilo da su se aktivnosti dogodile od Vas, vašeg zaposlenog ili nekog trećeg lica, takođe Vi snosite odgovornost ukoliko Vaša šifra dospe do nekog neželjenog lica. Ne smete koristite korisničke naloge drugih osoba bez njihove dozvole. Ukoliko dođe do kršenja bilo kojeg od navedenih uslova u paragrafu 1.Prijava i registracija Vi ste onda prekršili uslove korišćenja i Vaš nalog će biti odmah obrisan. Ukoliko se prilikom postupka brisanja nanese šteta Vama mi ne snosimo odgovornost.

2. Pravila ponašanja

2.1 Pravilima ponašanja ti se obavezuješ da nećeš koristiti usluge u svrhe koje su zabranjene ovim uslovima korišćenja. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se mogu povezati sa Vama.

2.2 Slažete se da nećete prenositi, distribuirati, prodavati, širiti sadržaj, informaciju, program ili materijal korišćenjem naših usluga koji je:

 • nezakonski
 • zabranjenog pornografskog sadržaja
 • uvredljive prirode
 • narušilac privatnosti drugih
 • po prirodi se može okarakterisati kao iznuda
 • po našoj proceni neprimeran
 • lažan, a Vi ste toga svesni
 • namerno nejasan, tako da može dovesti do pogrešnog tumačenja
 • neistinit ili netačan
 • takav da se može povezati sa krađom indetiteta druge osobe, kompanije, zaposlenog zastupnika ili sadrži indetifikacione podatke kao i senzitivne bankovne informacije za koje vi nemate prava korišćenja

2.3 Ne ne smete preuzimati bilo koju akciju koja:

 • predstavlja ili može predstavljati problem koji bi doveo do štete DH
 • će onemogućiti neomatan rad drugih korisnika
 • bi dovela do dobijanja usluga koje niste platili, ili niste dobili odobrenje od nas
 • se može okarekterisate kao širenje spama
 • koristi automatske ili ručne programe, uređaje, ili druge procese kojima se prikupljaju podaci o drugim web stranicama
 • se može okarakterisati kao situacija visokog rizika u kojoj može doći do smrti, povrede ili ekološke katastrofe
 • krši naša pravila i uslove korišćenja

2.4 Zabranjen je svaki vid dešifrovanja, dekompajliranja, obrnutog inžinjeringa ili nekog sličnog pokušaja kojim biste dobili izvorni kod ili ideju za razvoj istog ili sličnog algoritma bilo koje naše usluge, sem onih koje zakon dozvoljava

2.5 Takođe zadržavamo pravo da pristupimo, čitamo, čuvamo, ili prikažemo bilo koju informaciju za koju mi mislimo da je potrebna kako bi zadovoljili bilo koji zakon, regulativu, legalni proces, ili zahtev vlasti, za potrebu nalaženja dokaza ukoliko ste prekršili neke od Uslova korišćenja ili za preventivu od potencijalnih prekršaja, kako bi zadovoljili podršku u sklopu usluge ili kako bi zaštitili prava i osigurali našu sigurnost i sigurnost naših korisnika kao i drugih ljudi

2.6 Nije dozvoljeno pravljene više naloga sa istim podacima za plaćanje, ukoliko se ispostavi da postoje takvi nalozi, svi će automatski biti suspendovani, a zatim i obrisani

2.7 Kupljene usluge ne smeju da se koriste za torent, TOR, nedozvoljen pornografski sadržaj, kako od Vas tako i od drugih trećih lica kojima Vi pružate Vaše usluge

2.8 Naše usluge ne smete koristiti u svrhu prikupljanja informacija ili u svrhu donošenja tuđih odluka već isključivo svojih. DH ima prava korišćenja Vaših poruka, odgovora ili komentara koje su poslate nama

2.9 Korisnik ne sme koristiti metode zaobilaženja ovih uslova korišćenja, ili kako bi dobili usluge koje nisu platili. Korisnici su obavezni da koriste samo one IP adrese koje im je DH dodelio, i ne smeju koristiti mehanizme kako bi premašili postotak dobijenih resursa od onih koji je njima dodeljen

2.10 Korisnik ne sme koristiti naše usluge za svrhe širenja neželjenog softvera kao što je trojanac, keylogger, virus, malwer, botnet, DDoS, spam ili druge za koje DH smatra da mogu ugroziti druge

2.11 Korisniku je zabranjeno da se bavi radnjama koje bi uslovile da IP adresa koja se dovodi sa DH bude stavljena na crnu listu nekih od sajtova koje prave spisak spam adresa

2.12 Korisnik ne sme kršiti autorska prava, obelodanjivati poslovne tajne koje on zakonski ne sme

2.13 Korisnik mora da obavesti sve ljude koje imaju pristup njegovim uslugama o uslovima korišćenja naših usluga, i da se oni korišćenjem njegovih usluga slažu sa uslovima korišćenja usluga koje DH nudi

2.14 Korisnik treba da obavesti DH ukoliko otkrije bilo koju vrstu sigurnosnog propusta i da podeli informacije koje bi pomogle rešavanju istog

3. Pristup trećim licima

3.1 Uslovi dozvoljavaju da postavljate veze ka drugim web stranicama, servisima ili izvorima na Internetu.Pristupate trećim licima na internetu, na sopstveni rizik, s obzirom da oni nisu pod našom kontrolom nadzora, i Vi potvrđujete da mi nismo odgovorni za njihov sadržaj, funkije, tačnost, legalitet ili za neki drugi aspekt te web stranice ili izvora. Vi se slažete da mi nismo odgovorni direktno ili indirektno za bilo koju štetu nanetu ukoliko ste Vi koristili taj sadržaj drugih lica, dobara ili usluga koje pružaju na takvim web stranicama ili izvorima.Vaša je lična odgovornost da zaštitite vaš sistem od napada kao što su virusi, trojanci ili drugi programi destruktivne prirode koje potiču od tih trećih lica.

4. Naručivanje i plaćanje

4.1 DH prihvata plaćanje preko Pejpala, Skrila, žiro računa. Ukoliko želite platiti nekom drugom metodom molimo Vas da nas kontaktirate

4.2 DH koristi usluge trećih servisa kako bi naplatili uslugu koju ste naručili preko korisničkog naloga, te prilikom slanja novca Vi podležete i njihovim uslovima i pravilima korišćenja kao i njihovim polisama privatnosti pored naših. Mi nismo odgovorni za greške koje mogu nastati prilikom korišćenja servisa koje nudi usluge plaćanja. Ukoliko koristite servise plaćanja koje imaju dodatne troškove prilikom plaćanja Vi ste dužni da nama uplatite cenu u kojoj su obračunati ti troškovi zajedno sa cenom naših usluga. Mi zadržavamo pravo ispravke grešaka koje se mogu desiti, čak i ako je plaćanje već započeto ili pak završeno

4.3 Morate nam dati trenutne, tačne i potpune informacije za Vaš nalog plaćanja. Vi morate u što kraćem roku izvršiti prepravke datih informacije ukoliko dođe do promena istih, i morate što pre obavestiti nas ili servis plaćanja koji ste izabrali ukoliko dođe do otkazivanja Vašeg načina plaćanja usled krađe kreditne kartice ili ukoliko ste svesni da postoji bilo koji sigurnosni propust. Ukoliko nas ne obavestite na vreme o krađi ili nekom sličnom događaju mi ćemo transakciju smatrati validnom

4.4 Za naručene usluge koje se ne plate u roku od 10 dana od dana naručivanja biće otkazane, i nalog će biti suspendovan.

5. Pravo na garanciju

5.1 Vi ste svesni da mi ne moramo preuzimati bilo koji tip akcije u slučaju ako neko drugi dobije pristup Vašem nalogu, kojem sadržaju Vi pristupate preko naših usluga ili na koji način Vi možete da interpretirate ili koristite taj sadržaj

5.2 Usluge, kao i informacije dobijenje od strane nas kao deo usluge i sadržaja koje nudimo kao takve, dostupne i bez garancije bilo koje vrste, mi ne garantujemo tačnost iznetih usluga, ne garantujemo nesmetano korišćenje naših usluga kao i sigurnost, kao i da su naše usluge bez greške i mi na to ne dajemo garanciju, isto tako ne dajemo garanciju da ćemo uspeti otkloniti bilo koji tip greške koja se može javiti tokom rada, da je svaki program ili usluga koje nudimo zaštićena od mogućih zlonamernih programa ili da će usluge ispuniti vaša očekivanja. Korišćenje naših usluga je isključivo vaša lična odgovornost. Ni u bilo kom sličaju DH ne garantuje ispravnost, kompletnost, tačnost ili vremenski rok bilo koje informacije, produkta ili usluge na našoj web stranici. Informacija, produkt ili usluga dostupna na web stranici može sadržati greške prilikom kucanja ili tehničke netačnosti, te se zbog toga Vi slažete da pristupate našoj web stranici, produktu,usluzi ili sadržaju na Vašu ličnu odgovornost

6. Poverljivost

6.1 Korisnik mora zadržati atribut poverljivih informacija kojima je dat pristup poverljivim, i mora da u saradnji sa DH te informacije zadrži poverljivim. Korisnik ne sme objavljivati te informacije drugim licima ili distribuirati informacije ili dokumentaciju koji mu je DH dodelio u slučaju održavanja sistema, uključujući informacije o proceni, računu, poslovima preduzetim nad njegovom uslugom i slično

7. Bekap

7.1 Korisnik je isključivo sam odgovoran za čuvanje korisničkih podataka koje čuva na serveru, čak i za one podatke za koje je bekap urađen. DH ni u kom slučaju ne odgovora za njihovo gubljenje ili njihov povraćaj

8. Refundiranje novca

8.1 Korisnik može zatražiti refundiranje novca samo u slučaju da usluga koju ima nije aktivna više od dva radna dana

9. Prekidanje ugovora i zabrana pristupa

9.1 DH zadržava pravo da prekine sa pružanjem dostupnih usluga korisniku, kao i pravo da zabrani pristup ka istim sa ili bez obeveštenja, zabrane odmah stupaju na snagu, ukoliko se desi da je korisnik prekršio neka od ovih uslova korišćenja. Ukoliko dođe do zabrane pristupa ili prekida naših usluga, sve do tada plaćane usluge koje su i dalje aktivne, kao i one druge se ne mogu refundirati. Sva prava koja su dozvoljena ovim ugovorom će odmah biti prekinuta. Ukoliko želite da obrišete nalog, morate kontaktirati našu podršku i oni će Vas sprovesti kroz proces

10.Pravo žalbe i pokretanja arbitrarnog postupka

10.1 U sledećim slučajevima u kojem može doći do prigovora oko web sajta, ugovora, usluga, prekršaju ugovora, pogrešnoj interpretaciji ili validnosti ugovora ili nekom drugom prigovoru između Vas korisnika, i DH kao pružaoca usluga, stranka koja podnese prigovor mora da se obaveže da će prvo probati da reši problem pisanim putem u kojem će biti opisane činjenice i razlog zbog kojeg je problem nastao, a zatim se DH obavezuje da će do 30 dana od dana primljenog pisma odgovoriti sa datim rešenjem problema, ukoliko ne dođe do sporazuma korisnik tek tada sme pokrenuti arbitrarni postupak ili popuniti žalbu protiv druge strane

11. Viša sila i autorska prava

11.1 Ukoliko dođe do neadekvatnog davanja usluga usled više sile kao što je rat, protest, štrajk, vremenske nepogode, zaraze, vatre, poplave, zemljotresa, eksplozije, problema sa strujom, problema sa telekomunikacijom, ili nekim nerešivim problemom na koji mi nikako ne možemo uticati, DH ne odgovara.

11.2 Ne smete koristit logo DH bez prethodnog dostavljenog zahteva za njegovo korišćenje, kao i korišćenje imena Digital-Hosting u svrhe obmane korisnika i promotivnog materijala i sličnog