• dot-com1000 rsd
 • dot-net1000 rsd
 • dot-org1000 rsd
 • (+381) 067/720/44/124
 • Uživo ćaskanje
 • Pomoć

Politika privatnosti

Politika privatnosti Digital-Hostinga

Uvod

Politika Digital-Hostinga( u daljem nastavku teksta DH) je da poštuje sve važeće zakone o privatnosti i zaštiti podataka. Ova obaveza odražava značaj koji dajemo zaradama i očuvanju poverenja naših zaposlenih, klijenata, poslovnih partnera i drugih koji nam dostavljaju svoje privatne podatke. Korišćenjem DH web sajta ili dajući nam lične podatke, saglašavate se da prikupljamo, koristimo i obelodanjujemo vaše lične podatke na način opisan u ovoj Politici privatnosti. Ukoliko niste saglasni sa prikupljanjem, korišćenjem i obelodanjivanjem vaših ličnih podataka kao što je opisano u Politici privatnosti, nemojte koristiti DH web sajtove niti nas kontaktirati

1. Ograničenja u pogledu prikupljanja, korišćenja i obelodanjivanja ličnih podataka

1.1 U meri u kojoj je to propisano važećim zakonom, kad god DH prikuplja lične podatke na web sajtu DH, DH će:

 • vama blagovremeno i na odgovarajući način dostaviti obaveštenje o svojoj praksi postupanja sa podacima
 • prikupljati, koristi, obelodaniti i preneti Vaše lične podatke samo uz vašu saglasnost, koja može biti data izričito ili implicitno, u zavisnosti od osetljivosti ličnih podataka, zakonskih uslova i drugih činilaca
 • prikupljati vaše lične podatke samo za specifične, ograničene svrhe. Informacije koje prikupljamo će biti relevantne, adekvatne i neće biti preteranog obima, za svrhe za koje se prikupljaju
 • obrađivati vaše lične podatke na način koji je u skladu sa ciljevima zbog kojih su prvobitno prikupljeni ili sa kojom ste se naknadno saglasili
 • preduzeti komercijalno razumne korake kako bi se obezbedilo da vaši lični podaci budu pouzdani za svrhe za koje su namenjene, da budu tačne, potpune i ako je potrebno, ažurirane
 • neće koristiti lične podatke u direktne marketinške svrhe a da vam ne da priliku da ih povučete
 • preduzeti odgovarajuće mere, po ugovoru ili na drugi način, da obezbedi adekvatnu zaštitu ličnih podataka koje se obelodane trećem licu ili prenesu drugim zemljama, gde spada i njihovo prenošenje u okviru kompanije DH

2. Informacije prikupljene na DH Web sajtu i kako se mogu koristiti

2.1 Kada pristupite i koristite sajt DH, postoje 3 načina kako možemo prikupljati informacije o vama:

 • DH prikuplja informacije koje nam je automatski poslao vaš internet pretraživač. Ove informacije obično sadrže IP adresu vašeg internet provajdera, ime operativnog sistema (kao što je Macintosh® ili Windows®) i ime i verziju pretraživača (kao što je Internet Explorer® ili Netscape®). Informacije koje primamo zavise od toga kako je podešen vaš Internet pretraživač. Molimo vas da pregledate svoj pretraživač ako želite da saznate koje informacije vaš pretraživač šalje ili kako da promenite podešavanja.Mi koristimo ove informacije za dobijanje statističkih podataka koji nam pomažu da unapredimo naše stranice i da bi one bile kompatibilnije sa tehnologijama koje koriste naši onlajn posetioci
 • DH može da dobije informacije o vama instaliranjem 'taga' na hard disku računara. Ovaj tag je poznat kao "kolačić". DH koristi 'kolačiće sesija'. Kolačići sesija se koriste za označavanje računara jedinstvenim identifikatorima koje generiše računar kada pristupate našem sajtu. Kolačići sesija vas ne identifikuju lično i ističu nakon što zatvorite pretraživač. Mi koristimo kolačiće sesija za prikupljanje statističkih podataka o načinima na koje posetioci koriste naše sajtove - koje stranice posećuju, koje linkove koriste i koliko dugo se zadržavaju na svakoj stranici. Ove podatke (poznate kao "Clickstream podaci") analiziramo u vidu statistike, kako bismo stekli bolji uvid u interesovanja naših posetilaca i potrebu da se poboljša sadržaj i funkcionalnost naših sajtova. DH web sajt koristi takođe koriste 'uporne kolačiće'. Ovi kolačići ne ističu kada zatvorite pretraživač, oni ostaju na računaru dok ih ne izbrišete. Dodeljivanjem računaru jedinstvenog identifikatora, u stanju smo da stvorimo bazu svojih prethodnih izbora i sklonosti i kada je potrebno da se takvi izbori i sklonosti ponovo prikupe, oni se kod nas mogu dobiti automatski, čime se štedi vreme i trud. Na primer, nakon što obavite kupovinu, ako odlučite da još nešto kupite, vaš adresa za isporuku će biti zadržana i biće potrebno samo da je potvrdite. Ako sajt DH koristi 'uporne kolačiće' mi ćemo vas obavestiti o tome kroz Izjavu o privatnosti objavljenu na tom sajtu. Ako ne želite da primate kolačiće, možete podesiti da vaš pretraživač odbije kolačiće ili da vas upozorava kada je kolačić postavljen na računaru. Iako ne morate da prihvatite kolačiće kada posetite web sajt DH, možda nećete moći da koristite sve funkcionalnosti sajta, ako vaš pretraživač odbije naše kolačiće.
 • DH prikuplja informacije koje dajete svesno i dobrovoljno kada koristite sajt DH, na primer, informacije koje obezbedite kada se prijavite da primate obaveštenja preko elektronske pošte, kada ste završili anketu, ili kada postavite pitanje ili kada se odgovara na elektronsku poštu. U mnogim slučajevima, ove informacije će biti lični podaci. DH koristi ove informacije za svrhe za koje ste ih dostavili. Na primer, ako dajete svoju e-mail adresu kada se prijavite da primate upozorenja preko elektronske pošte, koristićemo vašu e-mail adresu da vam dostavimo upozorenja koja ste tražili. Takođe možemo koristiti informacije koje prikupimo sa DH web sajta za razne poslovne svrhe, kao što su korisnički servis, sprečavanje prevara, istraživanje tržišta, unapređenje naših proizvoda i usluga i pružanje vama i vašoj kompaniji onih informacija za koje verujemo da vam mogu biti od koristi. Takođe možemo ukloniti sve lične podatke a ostale koristiti za istorijske i statističke podatke ili u naučne svrhe.

3. Dostavljanje ličnih podataka

3.1 DH neće prodavati lične podatke prikupljene sa svog sajta na listu za slanje elektronske pošte posrednika, bez vaše izričite saglasnosti. DH takođe može preneti vaše lične podatke trećim licima koje angažujemo za pružanje usluga podrške za naše potrebe. Te treće strane smeju koristiti vaše lične podatke koje im prenesemo isključivo za izvršenje usluga za naše potrebe i moraju sa njima postupati kao sa strogo poverljivim podacima. U nekim slučajevima, DH može da preneti vaše lične podatke trećim licima koji su naši partneri u pružanju proizvoda i usluga za naše klijente. Kada to učinimo, zahtevaćemo od naših poslovnih partnera da lične podatke koje smo im preneli koriste na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prvobitno prikupljeni (ili sa kojom ste se kasnije saglasili) i isključivo na način dozvoljen ovom Politikom, važećim Izjavama o privatnosti na web sajtu koje se primenjuju u državi kao i svim zakonima o zaštiti privatnosti i podataka koji su na snazi. U određenim, retkim prilikama, možemo preneti ili dostaviti lične podatke nepovezanim trećim licima. Na primer, možemo dostaviti lične podatke trećem licu (i) na vaš zahtev; (ii) skladu sa zakonskim potrebama ili sudskim nalogom; (iii) radi istrage eventualnog krivičnog dela, kao što je krađa identiteta; (iv) u vezi sa prodajom, kupovinom, spajanjem, reorganizacijom, likvidacijom ili prestankom poslovanja DH ili poslovne jedinice DH; ili (v) pod sličnim okolnostima. Ukoliko se to dogodi, mi ćemo preduzeti odgovarajuće korake da zaštitimo vaše lične podatke

4. Bezbednost ličnih podataka

4.1 Vaši lični podaci će uglavnom biti memorisani u bazi podataka kompanije DH ili bazi podataka koju vode naši provajderi. Većina ovih baza podataka se čuva na serverima koji se nalaze na teritoriji Evrope. U meri u kojoj to nalaže zakon, ako se vaši lični podaci prenose van vaše zemlje, dostavlja se odgovarajuće obaveštenje o tome. DH preduzima razumne mere za zaštitu poverljivosti, bezbednost i nepovredivost vaših ličnih podataka. Na primer, mi koristimo Secure Socket Laier ( SSL) tehnologiju za prenos ličnih podataka preko interneta. Iako koristimo sigurnosne mere da bismo zaštitili vaše lične podatke od neovlašćenog obelodanjivanja, zloupotrebe ili menjanja, kao i u slučaju svih računarskih mreža koje su povezane na internet, ne možemo garantovati bezbednost informacija koje šalju preko interneta i ne preuzimamo na sebe odgovornost za kršenje bezbednosti koje je objektivno van naše kontrole.

5. Pristup ličnim podacima

5.1 Lične podatke koje nam dostavite preko DH sajta možete pregledati, ispraviti i ažurirati koristeći mehanizam povratne informacije koji se nalazi na web sajtu DH

6. Zadržavanje ličnih podataka

6.1 DH zadržava lične podatke prikupljene na web sajtu DH sve dok je neophodno da se usluge i proizvodi kao i informacije koje tražite dostavljaju na vaš zahtev, ili na način dozvoljen važećim zakonom. Web sajt DH generalno nije namenjen licima starosti ispod 13 godina. DH svesno ne traži niti prikuplja lične podatke od ili o deci na svom web sajtu, izuzev kada je to dozvoljeno prema važećem zakonu. Ukoliko je vaše dete dostavilo lične podatke a vi želite da zahtevate da se takvi podaci izbrišu iz naše evidencije, to možete učiniti konaktiranjem naše korisničke službe Ako imate pitanja u vezi sa ovom Politikom ili zemljom ili Izjavom o privatnosti na web sajtu, ili o tome kako koristimo vaše lične podatke, molimo vas da nas kontaktirate.

7. Izmene ove politike i naših Izjava o privatnosti

7.1 DH zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu Politiku, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštavanja, tako što će revidiranu verziju ove Politike postaviti na naš web sajt DH. Takođe zadržavamo pravo da ažuriramo ili izmenimo naše Izjave o privatnosti za zemlju ili web sajt, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštavanja, tako što ćemo revidiranu Izjavu o privatnosti postaviti na važeći web sajt kompanije DH. Ukoliko izmenimo ovu Politiku ili bilo koju Izjavu o privatnosti, takve izmene će se odnositi samo na lične podatke koje prikupljamo nakon što smo postavili revidiranu Politiku ili Izjavu o privatnosti na važeći web sajt DH